Harva organisaatio uskoo olevansa täysin valmis tietosuoja-asetukseen määräaikaan mennessä

Merkittävä vaikutus tekoälyhankkeisiin.

SAS Instituten tuoreen kyselyn mukaan 93 prosenttia globaaleista organisaatioista ei täytä vielä täysin EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Joka toinen organisaatio uskoo, että uudella asetuksella on merkittävä vaikutus tekoälyhankkeisiin, kertoo OSG Viestintä Oy tiedotteessaan.

Ilmoitus

SAS Instituten tekemän kyselyn mukaan 46 prosenttia globaalien organisaatioiden edustajista uskoo, että he ovat valmiina kun tietosuoja-asetus eli GDPR astuu voimaan tulevana perjantaina. Euroopassa 53 prosenttia ajattelee täyttävänsä vaatimukset määräaikaan mennessä.

- Organisaatioiden velvollisuus on kertoa asiakkailleen avoimesti, kuinka heidän henkilötietojaan käytetään. Onnistuakseen siinä organisaatiot tarvitsevat pitkän tähtäimen tiedonhallintasuunnitelman, joka koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueita, toteaa SAS Instituten GDPR-asiantuntija ja johtava konsultti Jarno Lindqvist.

Parantaa yrityksen tiedonhallintaa

Kyselyn mukaan useimmat organisaatiot eivät täytä asetusta määräajassa, mutta 93 prosenttia vastaajista kertoo, että organisaatiolla on olemassa suunnitelma vaatimusten toteuttamiseksi.

- Asetus voi lopulta palvella myös organisaatioiden etua. Sen ansiosta yritysten tiedonhallinta paranee, mikä voi johtaa tuottavuuden kasvuun ja kykyyn ymmärtää sekä palvella asiakkaita paremmin, huomauttaa SAS Instituten Suomen maajohtaja Kimmo Havu.

Euroopassa 91 prosenttia organisaatioista uskoo, että tietosuoja-asetus parantaa yrityksen tiedonhallintaa.

Monia haasteita

Vastaajista 68 prosenttia ennakoi, että asetus lisää asiakkaiden ja organisaation välistä luottamusta. Suurimmat haasteet asetuksen valmistautumisessa koetaan olevan henkilötietojen tunnistamisessa kaikista datalähteistä sekä tietosuoja-asetuksen noudattamiseen tarvittavan osaamisen kartuttamisessa.

Lisäksi vajaa puolet kokee, että asetuksella on merkittävä vaikutus tekoälyhankkeisiin. Erityisesti henkilötietoja koskevat velvoitteet, kuten tietojen tallentaminen henkilön luvalla, lupien esittäminen tarkastajille sekä ihmisen osallistuminen tekoälyn tekemiin päätöksiin huolettivat vastaajia.

Ilmoitus