EU: Uudet direktiivit tavaroiden ja digitaalisen sisällön kaupasta

Pyrkimyksenä helpottaa pk-yritysten myyntiä koko EU:n alueella.

Ilmoitus

EU-alueella otetaan käyttöön uudet direktiivit, joiden myötä kaupan alalle tulee uusia velvoitteita muun muassa älytuotteiden päivitysten ja tuotteiden kestävyyden sekä muutoksia virhevastuun ja virheolettaman suhteen.o

Kaupan liiton mukaan direktiivit koskevat myyjän ja kuluttajan välillä solmittavia myyntisopimuksia ja niiden tavoitteena on tehostaa eurooppalaisten kuluttajien kuluttajansuojaa ja antaa heille lain tuomaa lisäturvaa erityisesti yli rajojen tapahtuvassa kaupassa. Pyrkimyksenä on myös helpottaa erityisesti pk-yritysten harjoittamaa myyntiä koko EU:n alueella.

Ilmoitus

"Pirstaleinen uudistus"

Kaupan liitossa verkkosivulla julkaistusa tekstissä suhtaudutaan myönteisesti EU:n tavoitteisiin.

- On kuitenkin harmillista, että EU:ssa kuluttajansuojaa säännellään ja uudistetaan niin pirstaleisesti. Samanaikaisesti on vireillä useita direktiivimuutoksia, ja niiden lopullisia vaikutuksia on mahdotonta arvioida, toteaa Kaupan liiton kuluttaja-asioista vastaava asiantuntija Tiina Vyyryläinen Kaupan liiton verkkosivuilla.

Hän on huolissaan myös kuluttajansuojan toteutumisesta, kun kuluttaja tekee verkko-ostoksia EU:n ulkopuolelta.

Etäkauppa sääntelyn ulkopuolelle

- Näistä niin kutsutuista kolmansista maista – esimerkiksi Kiinasta – tuleva etäkauppa jää kokonaan sääntelyn ulkopuolelle, ja nämä toimijat saavat epäreilua kilpailuetua esimerkiksi suomalaiseen kauppaan verrattuna. Muuttunut toimintaympäristö ja kilpailuasetelma tulisi huomioida nykyistä paremmin myös EU-tasolla säännöksiä uudistettaessa, Vyyryläinen sanoo.

Virhevastuulle vähimäiskestoaika

Direktiivitekstit täytyy vielä hyväksyä molemmissa instituutioissa, ja ne tulevat voimaan todennäköisesti vielä ennen EU-parlamenttivaaleja. Tämän jälkeen niiden sisältö täytyy vielä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä.

- Suomessa on perinteisesti asetettu kuluttajalle reklamaatiovelvollisuus eli velvollisuus ilmoittaa kohtuullisessa ajassa myyjälle tuotteessa havaitsemastaan virheestä. On hyvä, että neuvottelutuloksessa tämä mahdollisuus säilytettiin jäsenmailla, Vyyryläinen sanoo.

Kaupan liitto kritisoi kuitenkin sitä, että virhevastuulle asetetaan direktiivien myötä vähimmäiskestoaika.

- Kiinteä, vähintään kahden vuoden virhevastuu on vieras kansalliselle käytännölle, jossa tavaran virheellisyyttä arvioitaessa on otettu sen luonne huomioon. Tuntuu erikoiselta vaikkapa odottaa, että sukkahousujen tulisi kestää kaksi vuotta, kun taas autolta voidaan hyvin odottaa pidempääkin käyttöikää. Kauppa toivoo, että lopullisissa teksteissä jäsenmailla säilyisi mahdollisuus ottaa jatkossakin huomioon hyvät kansalliset käytännöt, Vyyryläinen sanoo.