EU: Sääntöjä alustoille ja turvallisempi ympäristö käyttäjille

DSA suojelee EU:n sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia.

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaisessa äänestyksessä neuvottelukannan, Digital Services Actin eli lyhennettynä DSA:n.

DSA:n tarkoituksena on suojella EU:n sisämarkkinoita ja kansalaisten oikeuksia suhteessa digitaalisiin palveluihin ja välikäsiin, kuten verkkokauppa-alustoihin. Näiden välikäsien on otettava isompi vastuu esimerkiksi tuotteista ja kuluttajasuojan ympärillä. Tarkoituksena on myös kiristää säädöksiä mainosten suhteen.

Ilmoitus

Parlamentti hyväksyi tekstin äänin 530 puolesta, 78 vastaan ja 80 tyhjää. Se toimii parlamentin neuvottelukantana, kun asiasta keskustellaan EU:n neuvoston kanssa Ranskan puheenjohtajakaudella, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto kirjoittaa.

Tämä äänestys osoittaa, että mepit ja EU-kansalaiset haluavat kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia digitaalisäädöksiä. Verkkokauppadirektiivistä on aikaa 20 vuotta, ja siinä ajassa paljon on muuttunut. Verkkoalustoista on tullut yhä tärkeämpiä arjessamme, ja ne ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia mutta myös riskejä. On velvollisuutemme varmistaa, että kaikki, mikä on laitonta reaalimaailmassa, on laitonta myös verkossa. Meidän on luotava digitaalisääntöjä, jotka hyödyttävät kuluttajia ja kansalaisia. Nyt neuvottelut jäsenmaiden edustajien kanssa voivat alkaa, ja uskon, että saamme vietyä näitä asioita eteenpäin, Parlamentin neuvottelutiimiä johtava Christel Schaldemose (S&D Tanska) kommentoi julkilausumassa äänestyksen jälkeen.

Ehdotetussa digipalvelusäädöksessä määritellään selkeät vastuut ja velvollisuudet välityspalvelujen tarjoajille, varsinkin verkkoalustoille, kuten sosiaalisen median alustoille ja markkinapaikoille.

Markkinapaikkojen on niin ikään varmistettava, että ne myyvät turvallisia tuotteita.

Suurille verkkoalustoille sovelletaan erityisvelvoitteita, koska niiden riski levittää haitallista ja laitonta sisältöä nähdään erityisen suurena.

 

 

Esimerkkejä laista:

Ilmoitus
  • Toimia laittomien tuotteiden, palvelujen ja verkkosisällön torjuntaan ja selkeät säännöt sisällön poistamiseen
  • Lisää vaihtoehtoja mainonnalle ilman käyttäjän seuraamista, kielto mainosten kohdistamiselle alaikäisiin
  • Käyttäjille oikeus hakea vahingonkorvausta
  • Pakolliset riskiarvioinnit ja avoimempaa tietoa algoritmeista haitallisen sisällön ja disinformaation torjumiseksi

Muita keskeisiä seikkoja

Parlamentti hyväksyi komission alkuperäiseen ehdotukseen seuraavat muutokset:

  • mikro- ja pienyritykset vapautetaan tietyistä digipalvelusäädöksen velvoitteista
  • mainosten kohdistaminen: mainonnasta kieltäytyminen ei saisi olla yhtään vaikeampaa tai viedä enemmän käyttäjän aikaa kuin sen hyväksyminen. Jos käyttäjä kieltäytyy, hänen tulee saada muita vaihtoehtoja käyttää verkkoalustaa, esimerkiksi vaihtoehtoja, joiden perustana on mainonta ilman käyttäjän seuraamista.
  • mainosten kohdistaminen alaikäisiin näiden datan perusteella kielletään, samoin kuin käyttäjiin kohdistaminen tiettyjen arkaluontoisten dataluokkien perusteella
  • korvaaminen: digipalvelujen vastaanottajien ja heitä edustavien järjestöjen on voitava hakea korvauksia vahingoista, joita aiheuttavat alustat, jotka eivät noudata due diligence- eli huolellisuusvelvoitteitaan
  • verkkoalustoilta kielletään harhaanjohtavat tai manipuloivat tekniikat, jotka pyrkivät ohjaamaan käyttäjiä (ns. pimeät tekniikat)
  • enemmän valinnanvaraa algoritmipohjaiseen luokitteluun: erittäin suurten verkkoalustojen tulee tarjota ainakin yksi suosittelujärjestelmä, joka ei perustu profilointiin.

(Lähde: Euroopan parlamentin Suomen toimisto)