Etlan tutkijat: Datamarkkinat uudistettava perinpohjaisesti – Valta takaisin pienemmille toimijoille

Pakottava lainsäädäntö datajäteille kilpailun lisäämiseksi?

Ilmoitus

Kehittymättömät datamarkkinat johtavat internetin keskittymiseen. Amazon, Google ja Facebook ovat jakaneet läntiset alustamarkkinat, samalla kun Alibaba ja Tencent dominoivat itäistä markkinaa. Digijättien valtaa voidaan vähentää vain uudistamalla tiedon jakamisen markkinat perinpohjaisesti, esittävät Aallon tutkija Pekka Nikander sekä Etlan tutkijat Juri Mattila ja Timo Seppälä.

Keskittyneet vallan linnakkeet

Internetin varaan kasvaneet alustat (Google, Amazon, Facebook, Apple, Baidu, Alibaba, Tencent) ovat muodostuneet keskittyneiksi datatalouden vallan linnakkeiksi. Niiden alati laajeneva vaikutuspiiri on herättänyt keskustelua yksityisyyden ja jopa vaalidemokratian vaarantumisesta.

Etlan tutkijat Juri Mattila ja Timo Seppälä kyseenalaistavat keskiviikkona julkaistussa erillisartikkelissaan (Digibarometri 2018) nykyisten markkinarakenteiden riittävyyden tiedon jakamisen markkinoilla ja vaativat markkinoiden perinpohjaista uudistamista.

- Ne alustatalouden yritykset, jotka ovat ymmärtäneet tiedon jakamisen merkityksen, tekevät tänä päivänä merkittäviä voittoja. Onnistuessaan markkinoiden uudistus lisäisi tuottavuutta ja vähentäisi nykyisten markkinajättien valtaa. Eli valta jakautuisi takaisin yksityisille ihmisille ja pienemmille toimijoille, sanoo Etlan tutkija ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Timo Seppälä.

Monet alustat kykenevät nyt perimään ylisuuria käyttömaksuja palveluiden todelliseen kustannustasoon nähden, mikä lisää markkinoiden polarisoitumista. Alustojen omistajat pystyvät käyttämään voittojaan myös kilpailun estämiseen, esimerkiksi ostamalla kilpailijoita ulos markkinoilta.

- Talouden näkökulmasta voidaankin puhua perustavanlaatuisesta markkinahäiriöstä. Olisi hyvä, jos kertyvä massadata olisi laajemmin yhteiskunnan hyödynnettävissä eri käyttötarkoituksissa. Nykyisellään eurooppalainen sääntely ja datan keskittyminen alustajäteille estävät tiedon tehokkaan hyödyntämisen, toteaa Etlan tutkija Juri Mattila.

Datan keskittyminen alustatalouden jättiläisille on johtanut myös ”ota tai jätä”-sopimuksiin sovellusten käyttöehdoista eli käyttäjät ovat joutuneet valitsemaan palvelun hyötyjen ja yksityisyytensä välillä. Etlan Seppälä ja Mattila ehdottavatkin pohdittavaksi pakottavan lainsäädännön tuomista datajäteille kilpailun lisäämiseksi.

Raportti ja artikkeli on ladattavissa osoitteessa: www.digibarometri.fi

Ilmoitus