Esitys: Digitalisaatio hyödynnettävä hallitusohjelmassa

"Suomen tulee tarjota maailman paras toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle".

Ilmoitus

Suurimmat työnantajaliitot Teknologiateollisuus ja Palvelualojen työnantajat Palta esittävät, että digitalisaatio valjastetaan hallitusohjelmassa viennin kestävän kasvun vauhdittamiseen ja julkisen talouden tervehdyttämiseen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan pelkästään julkisen talouden kestävyysongelmien vuoksi julkisessa palvelutuotannossa tarvitaan 3 miljardin euron rakenteelliset uudistukset vuoteen 2030 mennessä. Digitaaliset ratkaisut ovat tässä avainasemassa.

- Suomen tulee tarjota maailman paras toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle. Tämä edellyttää, että digitaalinen infra tietoverkkoineen pidetään kunnossa investointeihin kannustavalla politiikalla, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo tiedotteessa.

Ilmoitus

Erityisesti suurissa kansallisissa julkisen sektorin digihankkeissa yritysten osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Data eli tieto ja tehokas kyky hyödyntää sitä ovat kaikkien digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden ytimessä. Tällä hetkellä julkisella sektorilla on valtavasti tietoa, jonka kokonaisuudesta ei vastaa kukaan. Teknologian nopea kehitys vaatiikin uudenlaista poliittista johtajuutta.

- Tulevan hallituksen on vahvistettava tiedon keräämiseen, hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyvän tietopolitiikan toimenpiteitä. Useaan eri sektoriin vaikuttavien digitalisaatiohankkeiden ja tietopolitiikan koordinointi tulisi olla yhdellä vastuuministerillä, Teknologiateollisuuden digitalisaatiojohtaja Ville Peltola toteaa tiedotteessa.

Yritysten toimintojen digitalisoiminen sekä sähköiset julkiset palvelut lisäävät myös kotimarkkinoilla toimivien yritysten tuottavuutta. Niin palveluissa kuin teollisuudessa on kuitenkin tällä hetkellä ennennäkemätön pula digiosaajista. Tilanne vaatii nopeita työllisyystoimia.  

- Hallituksen tuleekin ensi töikseen huolehtia koulutus-, työvoima-, ja maahanmuuttopolitiikan suuntaamisesta siten, että yritykset saavat osaajapulaan helpotusta ja yhä useampi ihminen löytää töitä, Tatu Rauhamäki painottaa. 

Merkittäviä säästöjä

Taloustiedon rakenteistamisella, eli tiedon muuttamisella koneluettavaan muotoon ja sen jakaminen standardoitujen rajapintojen kautta tulisi olla myös hallituksen keskeinen tavoite. Rakenteinen ja reaaliaikainen taloustieto tuottaa merkittäviä säästöjä yrityksille ja julkiselle hallinnolle taloustiedon käsittelyssä.

Taloushallintoliiton arvioiden mukaan pelkästään siirtyminen paperisesta kuitista sähköiseen kuittiin voisi säästää Suomessa vuosittain noin 800 miljoonaa euroa yritysten työkustannuksia. Digitaalisuuden edistäminen taloushallinnossa vähentää myös harmaata taloutta. 

- Hallituskaudella tulisikin toteuttaa säädösmuutokset, jotka velvoittavat rakenteisten sähköisten laskujen ja kuittien laajaan käyttöönottoon. Tämä vauhdittaisi myös talousdatan analysointiin pohjautuvien uusien vientituotteiden kehittämistä, Teknologiateollisuuden Peltola toteaa.