Open Space -konferenssi?

Open Space -konferenssi, josta käytetään myös nimitystä epäkonferenssi, ei ole aivan perinteinen konferenssi. Tärkein ero on siinä, että konferenssin osallistujat ovat heitä, jotka luovat tapahtumapäivän työjärjestyksen.

Emeet on sekä edellä mainitun että perinteisemmän konferenssin yhdistävä hybridi. Yleensä on joitakin asioita, jotka on ennalta määrätty ja asetettu jo esityslistalle. Pääosan sisällöstä luovat kuitenkin konferenssin osallistujat tapahtumapäivän aikana.

Tämän asetelman hyötynä on, että konferenssin aikana käydyt keskustelut ovat tuoreita liittyen siihen, mitkä ovat tällä hetkellä suurimmat haasteet sähköisen kaupankäynnin alalla. Toinen etu on se, että konferenssi on maksuton verkkokauppojen omistajille. Tapahtuman kumppanit maksavat tilat ja ruokailut päivän ja illan aikana. Päivän lopuksi järjestetään yleensä suuri päivällinen.

Mikä Grid?

Kuulet sanan "grid" jossakin vaiheessa ja siinä ei ole mitään pelättävää. Kyseessä on vain ruudukko, joka koostuu teipistä ja tyhjistä, seinään kiinnitetyistä papereista, jotka täytetään päivän aikana erilaisilla osallistujien kokoonpanoilla ja keskusteluilla. Suurimman osan ruudukosta täyttävät osallistujat itse.

Miltä grid voi näyttää:

Grid täytetään päivän aikana aiheilla, joista ihmiset haluavat puhua.