EMEET PostNordin Mika Granath: Verkkokauppa on tällä hetkellä koko PostNord-konsernin kasvun perusta

”PostNordille ympäristövastuu on erittäin tärkeää, ja tavoitteenamme on minimoida toiminnastamme aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset.”

 

Ilmoitus

Syksyn Emeet Helsingissä pidetään 1. lokakuuta. Haastattelemme ennen tapahtumaa yhteistyökumppaneita ja nyt vuorossa on PostNord. Kysymyksiin vastaa PostNordin verkkokauppa-asiantuntija Mika Granath (kuvassa).

 

TEEMME YHTEISTYÖSSÄ EHANDEL EVENTIN KANSSA HAASTATTELUJA VALIKOITUJEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA.

 

Kerro hieman PostNordin toiminnasta Suomessa.

- Suomessa olemme toimineet kuusi vuotta. Olemme laajentuneet Suomessa yritysostojen kautta ja laajentaneet palveluvalikoimaamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Koska PostNord on muotoutunut pikkuhiljaa useasta yrityksestä, asiantuntemuksemme ulottuu perinteisten kuljetus- ja varastointipalveluiden lisäksi muun muassa terveydenhuollon ja autoteollisuuden kuljetuksiin, yöjakeluihin ja verkkokauppaan.

- Viime vuosina olemme keskittyneet palvelukehitykseen, palveluvalikoimamme yhtenäistämiseen sekä verkkokaupan kasvun tukemiseen. Verkkokauppa on tällä hetkellä koko PostNord-konsernin kasvun perusta, ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Suomessa olemme muun muassa hyödyntäneet Matkahuollon noutopisteverkostoa vastataksemme verkkokaupan huimaan kysyntään.

 

Ilmoitus

Millaisia palveluja PostNord tarjoaa verkkokauppiaalle?

- PostNord tarjoaa pienille ja keskisuurille verkkokaupoille uutta ecNOW-palvelukonseptia, jonka tarkoitus on auttaa kauppaa kasvamaan ja helpottaa kauppiaan arkea. Ammattimaisten varastointi- ja logistiikkapalvelujen lisäksi tarjoamme apua myös uusien kannattavien asiakkaiden löytämiseen – kauppias löytää kauttamme muun muassa asiantuntevaa growth hacking -palvelua, jonka avulla kaupan oma henkilöstö oppii löytämään itse uusia asiakkaita nykyisessä tai uudessa markkinassa.

 

Onko verkkokaupan kasvu lisännyt PostNordin volyymeja?

- Verkkokaupan volyymit kasvoivat viime vuonna 20 %. Tänä vuonna kasvu on ollut vähintään yhtä suurta.

 

Kuinka digitalisaatio on muuttanut teidän toimintaanne?

- Digitalisaatio on tuonut logistiikkaan paljon uudenlaisia mahdollisuuksia sekä toimittaa paketit tehokkaammin että palvella asiakkaita paremmin. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat verkkokauppiaiden ja muiden paketteja lähettävien asiakasportaali, jonka avulla lähetyksiä voi hallita itse sekä PostNordin mobiilisovellus verkkokauppalähetysten vastaanottajille. Meillä PostNordilla on myös valmistauduttu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Kehitämme digiteknologiaratkaisuja omassa innovaatiolaboratoriossa, jossa työskennellään esimerkiksi 3D-tulostuksen parissa. Tavaran kuljettelua paikasta toiseen pystytään vähentämään pikemmin kuin arvaammekaan, kun eri materiaaleja voidaan yhdistää 3D-tulostuksessa yhteen kappaleeseen. Esimerkiksi harvinaiset varaosat voidaan tulevaisuudessa tulostaa 3D-keskuksissa, mikä poistaa niiden varastointitarpeen sellaisenaan.

 

Kestävä kehitys on ajankohtainen puheenaihe. Onko Postnordilla mietitty strategiaa, kuinka vastata tähän haasteeseen?

- Ihmiset miettivät yhä enemmän kestävää kehitystä kulutusratkaisuja tehdessään – tämä näkyy myös tuoreen Verkkokauppa Pohjoismaissa -tutkimuksemme tuloksissa. Ja tämä on huomionarvoinen asia kaikille toimijoille.

- PostNordille ympäristövastuu on erittäin tärkeää, ja tavoitteenamme on minimoida toiminnastamme aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset. Kuljetusten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt muodostavat suurimman osan PostNordin ympäristövaikutuksista, joten kujetuskalusto, reittisuunnittelu ja ympäristöystävällisemmät polttoaineet ovat ympäristöstrategiamme keskiössä. Kesällä otimme esimerkiksi käyttöön neljä uutta biokaasulla toimivaa kuljetusajoneuvoa.

- PostNordin kokonaisvaikutukset ympäristöön ovat panostusten ansiosta vähentyneet huolimatta siitä, että pakettien määrä kasvaa voimakkaasti. Päästömme pakettia kohden ovat enää puolet siitä, mitä ne olivat kymmenen vuotta sitten. Meille on myös myönnetty ISO-ympäristösertifikaatti.

 

Oletteko aiemmin osallistuneet Emeetiin?

- Kyllä, olemme olleet mukana kolme kertaa vuodesta 2017 lähtien.

 

Entä millaisia odotuksia teillä on Helsingissä pidettävän Emeetin edellä?

- Odotan innolla keskusteluja verkkokauppiaiden ja muiden alan toimijoiden kanssa. Emeet on loistava verkostoitumistapahtuma ja kehotankin kaikkia käyttämään tämän mahdollisuuden hyödykseen. Uskon myös PostNordin pohjoismaisen verkkokauppatutkimuksen puolivuotisraportin kiinnostavan ihmisiä – mukana on muun muassa uutta mielenkiintoista tietoa siitä, miten shoppailijat ottavat kestävän kehityksen teemoja huomioon ostopäätöksiä tehdessään.