Digikoulutusta 17,2 miljoonalle ihmiselle

"Voimaannutamme ihmiset 2000-luvun työelämässä vaadittavilla taidoilla".

Ilmoitus

IT-asiantuntijayritys Tata Consultancy Servicesin yhteistyö Maailman talousfoorumin ja Closing the Skills Gap -yhteisön kanssa on hyvässä vauhdissa. Vuonna 2017 toimintansa aloittaneen yhteisön päämääränä on kuroa umpeen globaalia osaamiskuilua uudelleen- tai täydennyskouluttamalla 10 miljoonaa työntekijää vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteeseen sitoutuneet kansainväliset yritykset ovat lupautuneet kouluttamaan yhteensä 17,2 miljoonaa ihmistä. Koulutuksen on käynyt läpi jo 6,4 miljoonaa.

Ilmoitus

Closing the Skills Gap -projektissa on perustettu sekä kansallisia että valtioiden rajat ylittäviä alustoja, joiden avulla voidaan opettaa tulevaisuudessa tärkeitä taitoja. TCS on luonut tähän tarkoitukseen verkkoalustan, jonka kautta mm. Nokia, Barclays, British Telecom ja Mercer ovat päässeet jakamaan näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä.

TCS on sitoutunut kouluttamaan uudelleen 1,2 miljoonaa ihmistä. Koulutus keskittyy kolmelle rintamalle, jotka ovat nykyisen työvoiman taitojen uudistaminen ja päivittäminen, opiskelijoiden valmentaminen uudenlaisille työurille sekä naisten ja vähemmistöjen voimaannuttaminen. Tähän mennessä TCS on kouluttanut uusia digitaalisia taitoja yli 292 000 työntekijälle.

- Haluamme yhteistyöllämme Maailman talousfoorumin kanssa saada aikaan järjestelmätason muutoksen. Voimaannutamme ihmiset 2000-luvun työelämässä vaadittavilla taidoilla, jotta he voivat hyödyntää neljännen teollisen vallankumouksen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, sanoo TCS:n Pohjois-Amerikan, Britannian ja Euroopan johtaja Surya Kant tiedotteessa.

- Neljännen teollisen vallankumouksen luomasta työn uudesta maailmasta on nopeasti tullut miljoonien työntekijöiden arkipäivää. Murroksen positiivinen potentiaali sekä työntekijöille, taloudelle että yhteiskunnalle on valtava. Tämän saavuttaminen vaatii kuitenkin rohkeita toimia kaikilta osapuolilta, jotta koulutusjärjestelmät voidaan uudistaa työvoiman kouluttamiseksi tulevaisuudessa tarvittavia taitoja varten, sanoo Maailman talousfoorumin hallituksen jäsen ja Centre for the New Economy and Society -keskuksen johtaja Saadia Zahidi.