DHL: Logistiikan päästöt nollaan 2050 mennessä

DHL Global Forwarding ja DHL Freight toteuttavat Suomessa laajaa ilmastopäästöjen kompensointiohjelmaa.

DHL Global Forwarding aloitti joulukuussa merirahdin kappaletavaralähetysten (LCL, less than container load) päästökompensoinnin. DHL kompensoi päästöt rahoittamalla konsernin valitsemia päästönvähennyshankkeita, minkä lisäksi he tukevat biopolttoaineen käyttöä merikuljettamisessa fossiilisten polttoaineiden sijaan.

DHL Freight on puolestaan kompensoinut automaattisesti asiakkaidensa tuonti-, vienti- ja kotimaan kappaletavaralähetysten hiilidioksidipäästöt viime lokakuusta alkaen. Hankkeet ovat osa konsernin maailmanlaajuista GoGreen-ympäristöohjelmaa.

Ilmoitus

- Konsernimme maailmanlaajuinen ympäristönsuojelutavoite on vähentää kaikki logistiikan päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Ympäristöystävällisten palvelujen tarjoaminen on osa tätä tavoitetta. Kompensoimme asiakkaidemme puolesta merirahdin kappaletavaran ilmastopäästöt Suomen tuonnissa ja viennissä ilman lisämaksua vuoden 2020 loppuun asti. Olemme myös vahvasti mukana ennaltaehkäisemässä päästöjä tukemalla biopolttoaineen käyttöä merikuljetuksissa, DHL Global Forwarding (Finland) Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Qvintus kertoo.

Yrityksen asiakkailla on myös mahdollisuus kompensoida lentorahtilähetysten sekä maantie- ja merirahtikuljetusten osa- ja täysien kuormien sekä konttien hiilijalanjälkeä sopimuksen mukaan.

Kompensointi hoituu DHL:n mukaan rahoittamalla ympäristöhankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen päästöjä sekä tukevat kestävää kehitystä. Valitut hankkeet ovat Gold Standard-sertifoinnin mukaisia ja päästölaskelmien luotettavuus on jätetty ulkopuolisen, riippumattoman yrityksen SGS tarkastettavaksi.

DHL Freightin Suomen toimitusjohtaja Kai Wicklund toteaa, että yhä useammat yritykset määrittelevät itselleen omia kestävän kehityksen tavoitteita, joten mahdollisuus ympäristöystävällisiin palveluihin vaikuttaa myös kuljetusmuodon sekä kuljetuskumppanin valintaan.

DHL kertoi asiasta eilen lähettämässään tiedotteessa.