Apteekkari: Markkinoiden vapauttaminen vähensi työntekijöitä Ruotsissa ja Norjassa

Suomessa 6,4 ammattilaista toimipistettä kohden.

Ilmoitus

Apteekkariliiton julkaisu Apteekkari kertoo, että apteekkimarkkinoiden liberalisointi on lisännyt apteekkeja, mutta vähentänyt apteekkien farmaseuttisten työntekijöiden määrää Ruotsissa ja Norjassa.

Julkaisu kirjoittaa, että Suomessa apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on farmaseuttisen koulutuksen saaneita apteekkareita, proviisoreita ja farmaseutteja. Yhtä apteekkitoimipistettä kohden on keskimäärin 6,4 farmasian ammattilaista.

Ilmoitus

Norjassa vastaava luku on Apteekkarin mukaan 3,2 eli apteekkia kohden ammattilaisia on puolet vähemmän. Ruotsalaisessa apteekissa työskentelee keskimäärin neljä farmasisistia, reilu kolmannes vähemmän kuin Suomessa.

Apteekkarin mukaan Norjassa on nykyisin enemmän apteekkeja kuin Suomessa mutta asukasta kohden farmasisteja on vähemmän. Suomessa yksi ammattilainen palvelee 1 056:tta asukasta, Ruotsissa 1 764:ää ja Norjassa 1 861:tä asukasta.