Alkoholin etämyynnin kielto EU:n tarkastettavana

Rajat ylittävä etämyynti Suomeen halutaan kieltää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt heinäkuun alussa EU-komissiolle notifikaation alkoholilakiin tehtävästä muutoksesta, jossa yksiselitteisesti kiellettäisiin alkoholin rajat ylittävä etämyynti Suomeen.

Ilmoitus

EU-komissiolle lähetetty lakiluonnos poistaisi tulkinnanvaraisuuden siitä, että onko alkoholin etämyynti nykylainsäädännön muka sallittua vai ei. Luonnoksessa lukee, että etämyynnillä myytyjä, enemmän kuin 2,8 prosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia, ei saa tuoda maahan.

Lailla halutaan selventää, että alkoholijuomienvähittäismyynnin luvanvaraisuutta ja vähittäismyyntimonopolia koskevat säännökset koskevat myös maahan tuotavia alkoholijuomia. Laissa säädettäisiin, että ulkomailta tapahtuva alkoholijuomien tukkumyynti ei kuitenkaan vaatisi mitään lupia. Toisaalta, koska alkoholijuomien vähittäismyyntilupa voidaan myöntää ainoastaan hyväksyttyyn myyntipaikkaan, rajat ylittävä etämyynti olisi kielletty.

Lausuntokierrokselle syksyllä

Perusteena notifikaatioon on kirjattu, että vaikka etämyynti Suomeen on nykyisen alkoholilain mukaan kielletty, säännösten yhdenmukaisuus unionin oikeuden kanssa on ollut tulkinnanvarainen. Annetut tuomiot ovat selventäneet, että Suomen alkoholilain alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin kielto on yhdenmukainen unionin oikeuden kanssa.

Notifikaatio tehtiin muutama päivä sen jälkeen, kun korkein oikeus antoi kesäkuun lopussa ratkaisunsa niin sanotussa Alkotaksi-tapauksessa. KKO katsoi, ettei alkoholin vähittäismyynnin lupajärjestelmä ole ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Lakiluonnos on menossa lausuntokierrokselle alkusyksystä.